Vol. 22 No. 1: Nokobit 2014

Utgave 22 er samlingen av aksepterte bidrag (proceedings) fra Nokobit 2014, som ble arrangert av Høgskolen i Østfold 17.-19. november 2014.

Alle artikkelbidrag har gått gjennom en fagfellevurdering (blind review). Alle aksepterte bidrag gir ett publikasjonspoeng på nivå 1.


NOKOBIT styre og redaksjonskomité

Terje Fallmyr, Universitetet i Nordland (redaktør, styreleder)

Jørgen Fog, Departementenes servicesenter

Jens Kaasbøll, Universitetet i Oslo

Bjørn Erik Munkvold, Universitetet i Agder

Grete Netteland, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Andreas L. Opdahl, Universitetet i Bergen

Guttorm Sindre, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 


Published: 2014-11-12

NOKOBIT artikler