Vol. 24 No. 1: NOKOBIT 2016

ISSN: 1894-7719

Dette elektroniske tidsskriftet publiserer artikler fra NOKOBIT (Norsk Konferanse om Organisasjoners Bruk av IT), som er en etablert nasjonal konferanse for formidling av forskningsresultater rundt informasjonsteknologi i en organisatorisk sammenheng. Dette nummeret inneholder 22 fagfellevurderte artikler som ble presentert på NOKOBIT i Bergen 28.-30. november 2016, samt 4 korte bidrag til konferansen som ble antatt etter en forenklet redaksjonell vurdering. Nummeret inneholder også 3 av artiklene som ble presentert på UDIT, en samlokalisert konferanse om Utdanning og Didaktikk i IT-fag. Disse bidragene ble fagfellevurdert av en egen programkomite for UDIT, se UDIT sitt forord for detaljer. Øvrige bidrag på UDIT ble publisert i tidsskriftet til NIK.

Styret for foreningen NOKOBIT, som også er redaksjonskomité for tidsskriftet i 2015, har bestått av

  • Tom Roar Eikebrokk, Universitetet i Agder
  • Anniken Karlsen, Høgskolen i Ålesund
  • Jens Kaasbøll, Universitetet i Oslo
  • Grete Netteland, Høgskolen i Sogn og Fjordane
  • Andreas L. Opdahl, Universitetet i Bergen
  • Knut Helge Rolland, Westerdals Oslo ACT
  • Guttorn Sindre, NTNU (styreleder)
Published: 2016-11-13

NOKOBIT artikler

UDIT artikler