Vol. 23 No. 1: NOKOBIT 2015

ISSN: 1894-7719

Dette elektroniske tidsskriftet publiserer artikler fra NOKOBIT (Norsk Konferanse om Organisasjoners Bruk av IT), som er en etablert nasjonal konferanse for formidling av forskningsresultater rundt informasjonsteknologi i en organisatorisk sammenheng. Dette nummeret inneholder fagfellevurderte artikler som ble presentert på NOKOBIT i Ålesund 24.-25. november 2015. Nummeret inneholder også seks av artiklene som ble presentert på UDIT, et samlokalisert konferansespor om Utdanning og Didaktikk i IT-fag. Disse bidragene ble fagfellevurdert av en egen programkomite for UDIT, se UDIT sitt forord for detaljer.

Styret for foreningen NOKOBIT, som også er redaksjonskomité for tidsskriftet i 2015, har bestått av

  • Jørgen Fog, Departementenes Servicesenter
  • Anniken Karlsen, Høgskolen i Ålesund
  • Jens Kaasbøll, Universitetet i Oslo
  • Bjørn Erik Munkvold, Universitetet i Agder
  • Grete Netteland, Høgskolen i Sogn og Fjordane
  • Andreas L. Opdahl, Universitetet i Bergen
  • Guttorn Sindre, NTNU (styreleder)
Published: 2015-11-04

NOKOBIT artikler