Archives

 • NOKOBIT 2017
  Vol. 25 No. 1 (2017)

  Proceedings from the annual NOKOBIT conference held in Oslo the 27th-29th of November 2017

 • NOKOBIT 2016
  Vol. 24 No. 1

  ISSN: 1894-7719

  Dette elektroniske tidsskriftet publiserer artikler fra NOKOBIT (Norsk Konferanse om Organisasjoners Bruk av IT), som er en etablert nasjonal konferanse for formidling av forskningsresultater rundt informasjonsteknologi i en organisatorisk sammenheng. Dette nummeret inneholder 22 fagfellevurderte artikler som ble presentert på NOKOBIT i Bergen 28.-30. november 2016, samt 4 korte bidrag til konferansen som ble antatt etter en forenklet redaksjonell vurdering. Nummeret inneholder også 3 av artiklene som ble presentert på UDIT, en samlokalisert konferanse om Utdanning og Didaktikk i IT-fag. Disse bidragene ble fagfellevurdert av en egen programkomite for UDIT, se UDIT sitt forord for detaljer. Øvrige bidrag på UDIT ble publisert i tidsskriftet til NIK.

  Styret for foreningen NOKOBIT, som også er redaksjonskomité for tidsskriftet i 2015, har bestått av

  • Tom Roar Eikebrokk, Universitetet i Agder
  • Anniken Karlsen, Høgskolen i Ålesund
  • Jens Kaasbøll, Universitetet i Oslo
  • Grete Netteland, Høgskolen i Sogn og Fjordane
  • Andreas L. Opdahl, Universitetet i Bergen
  • Knut Helge Rolland, Westerdals Oslo ACT
  • Guttorn Sindre, NTNU (styreleder)
 • Nokobit 2014
  Vol. 22 No. 1

  Utgave 22 er samlingen av aksepterte bidrag (proceedings) fra Nokobit 2014, som ble arrangert av Høgskolen i Østfold 17.-19. november 2014.

  Alle artikkelbidrag har gått gjennom en fagfellevurdering (blind review). Alle aksepterte bidrag gir ett publikasjonspoeng på nivå 1.


  NOKOBIT styre og redaksjonskomité

  Terje Fallmyr, Universitetet i Nordland (redaktør, styreleder)

  Jørgen Fog, Departementenes servicesenter

  Jens Kaasbøll, Universitetet i Oslo

  Bjørn Erik Munkvold, Universitetet i Agder

  Grete Netteland, Høgskulen i Sogn og Fjordane

  Andreas L. Opdahl, Universitetet i Bergen

  Guttorm Sindre, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 


 • NOKOBIT 2015
  Vol. 23 No. 1

  ISSN: 1894-7719

  Dette elektroniske tidsskriftet publiserer artikler fra NOKOBIT (Norsk Konferanse om Organisasjoners Bruk av IT), som er en etablert nasjonal konferanse for formidling av forskningsresultater rundt informasjonsteknologi i en organisatorisk sammenheng. Dette nummeret inneholder fagfellevurderte artikler som ble presentert på NOKOBIT i Ålesund 24.-25. november 2015. Nummeret inneholder også seks av artiklene som ble presentert på UDIT, et samlokalisert konferansespor om Utdanning og Didaktikk i IT-fag. Disse bidragene ble fagfellevurdert av en egen programkomite for UDIT, se UDIT sitt forord for detaljer.

  Styret for foreningen NOKOBIT, som også er redaksjonskomité for tidsskriftet i 2015, har bestått av

  • Jørgen Fog, Departementenes Servicesenter
  • Anniken Karlsen, Høgskolen i Ålesund
  • Jens Kaasbøll, Universitetet i Oslo
  • Bjørn Erik Munkvold, Universitetet i Agder
  • Grete Netteland, Høgskolen i Sogn og Fjordane
  • Andreas L. Opdahl, Universitetet i Bergen
  • Guttorn Sindre, NTNU (styreleder)