Information For Readers

NOKOBIT er en nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap og informasjonssystemer. Den tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, og samfunnsmessige problemstillinger ved IKT.

Alle artikkelbidrag går gjennom fagfellevurdering (blind review). Aksepterte bidrag blir publisert og er meritterende på nivå 1.