Information For Librarians

Siden 1993 har NOKOBIT vært en nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap/informasjonssystemer. Den tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. 

Alle artikkelbidrag går gjennom blind-review. Aksepterte bidrag blir publisert og er meritterende på nivå 1.