Analyse av oppgaver og oppgavesjangre i en digital eksamen i innledende programmering

Authors

  • Guttorm Sindre Excited SFU og Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), NTNU

Abstract

Et viktig mål for samstemt undervisning er at læringsaktiviteter i løpet av semesteret og vurderingen etterpå skal stemme best mulig overens med intenderte læringsutbytter i emnet. Utfordringen for eksamen er at den har mange til dels motstridende krav og ønsker, og særlig grunnundervisningen – slik som innledende emner i programmering – har utfordringer med store klasser. Ulike oppgavetyper vil ha forskjellige fordeler og ulemper på eksamen, og overgang til digital eksamen med verktøy som Inspera eller WiseFlow vil kunne påvirke disse fordelene og ulempene. Denne artikkelen gir først en generell gjennomgang av ulike oppgavetyper innen programmering, basert på internasjonal forskningslitteratur. Deretter gir den en konkret analyse av bruken av en del oppgavetyper i Inspera i en spesifikk eksamen (TDT4127 Programmering og numerikk ved NTNU, høst 2018), for å se på korrelasjoner og vanskegrad og hva dette kan si om bruken av ulike oppgavetyper. Analysen indikerer at auto-rettede oppgavesjangre med kodekomplettering i noen grad kan dekke samme behov som programmeringsoppgaver, men at det samtidig er potensial for forbedringer, både relatert til hvordan oppgavene ble brukt i eksamen, og den generelle verktøystøtten.

Published

2019-11-18