Hva driver en digital transformasjon og hva leder den til?

Authors

  • Jon Iden NHH Norwegian School of Economics
  • Katarina Kaarbøe NHH Norwegian School of Economics
  • Enja Henriette Nyholt NHH Norges handelshøyskole
  • Oda Egenæs NHH Norges handelshøyskole

Abstract

I denne artikkelen utforsker vi fenomenet digital transformasjon, med fokus på hva som driver den og hva den leder til. For å svare på spørsmålet gjennomførte vi en casestudie av økonomifunksjonen (Finance & Control) i Equinor. Vi har analysert utviklingen i funksjonen over en tjueårsperiode, og benyttet en sosio-teknisk tilnærming hvor vi har innhentet data om funksjonens teknologi, arbeidsoppgaver, aktører og strukturer. Vi har intervjuet 22 sentrale informanter, studert et stort antall relevante dokumenter, og vi fått demonstrert aktuelle IT-systemer.

Finance & Control har i løpet av perioden tatt i bruk et stort antall IT-systemer, og analysen viser at dette har endret funksjonen på flere områder, både når det gjelder bemanning, arbeidsformer, oppgaver og tjenester. Vi finner også at utviklingen først og fremst har vært forretningsstrategidrevet, men også av større og mindre eksterne og interne hendelser. Artikkelen bidrar til litteraturen om digital transformasjon med et sammensatt bilde av hvilke krefter som påvirker den og hva den leder til, samt spesifikt til hva digital transformasjon innebærer for et konkret fagområde – økonomifunksjonen.

Published

2019-11-18