«STRATEGIZING» I EN SMART OG TILKOBLET VERDEN

EN KVALITATIV STUDIE AV HVORDAN STRATEGI PRAKTISERES I NORSKE IOT-SELSKAPER

  • Martin Torp-Holte NHH Norges handelshøyskole
  • Kristina Marcelius Hjulstad NHH Norges handelshøyskole
  • Bendik Bygstad University of Oslo
  • Jon Iden NHH Norges handelshøyskole

Abstract

Tradisjonelle tilnærminger til strategi henger ikke helt med på den teknologiske utviklingen, og ved å studere strategi innenfor ‘tingenes internett’ (IoT) forsøker vi å gi et moderat bidrag til strategilitteraturen. Studien er bygget på ‘strategy as practice’-perspektivet, som tar utgangspunkt i at strategi er noe framvoksende og noe selskaper gjør. Vi har undersøkt strategiarbeidet til syv norske IoT-selskaper og hvordan dette arbeidet påvirkes av andre aktører i selskapenes økosystemer. Gjennom en kvalitativ og eksplorerende case-studie finner vi at IoT-selskapene (i) er risikovillige; (ii) har sterkt fokus på framtidige behov og nye forretningsområder; (iii) legger stor vekt på komplementaritet og samspesialisering med andre aktører; og (iv) utnytter økosystemer og plattformer for skalering og internasjonal ekspansjon. Vi argumenterer for at praksis-perspektivet er velegnet til å studere strategi i sammenhenger som preges av teknologi og endringer i markedsforhold. Vi konkluderer med at strategi innenfor IoT praktiseres på en fleksibel og pragmatisk måte, som kjennetegnes ved balansegangen mellom muligheter og kontroll. Eksterne aktører har stor betydning, og det å betrakte omgivelsene til disse selskapene som økosystemer er avgjørende for å forstå hvordan aktørene påvirker hverandres strategiarbeid. Påvirkningen skjer ved at strategien må tilpasses andre aktører som følge av kompleksiteten innenfor IoT, og ved at aktørene utnytter hverandres ressurser for å forbedre egen nisje. Plattformer og økosystemer har potensiale til å realisere stort brukervolum og internasjonal ekspansjon.

Published
2018-09-17