SAMHANDLINGEN SOM KAN FØRE TIL VELLYKKET ERP-IMPLEMENTERING

En CASESTUDIE

  • Hege Anenette Olstad Norwegian University of Science and Technology

Abstract

Den mest kritiske fasen for et Enterprise Resource planning (ERP) system er i implementeringsfasen. I denne fasen må det deles og innlemmes i ERP-systemet, et mangfold av perspektiver og erfaringer. Dette krever vellykket samhandling. Nøkkelord: Samhandling, ERP-implementering, Collaboration readiness, Evaluering 1. INTRODUKSJON I dag er ERP-systemer ment å effektivisere ytelsen til organisasjoner ved å integrere alle forretningsprosesser og data i ett system. I systemet integreres forsyningskjeden, lagerstyring, styring av kundeordre, regnskap og menneskelig kapital, og andre aktiviteter som typisk finner sted i en organisasjon. Ifølge Jones, Cline og Ryan (2006) er samhandling derfor et svært kritisk område for å lykkes med ERP-implementeringen. Studier knyttet til ERP-implementering har i stor grad fokusert på harde faktorer som teknologien og teknologiens kompetanse. Minst like viktig er samhandling og faktorer av mer myk natur som ligger i organisasjonen og menneskene, som blant annet en organisasjons karakter, menneskers vilje til å samhandle og affektivitet og empatirelasjoner (Rosas & Camarinha-Matos , 2009). Denne studien slår sammen de to fagfeltene ERP-implementering og samhandling gjennom problemstillingen: Er organisasjonen klar for samhandlingen som må skje for å lykkes med ERP- implementeringen?

Published
2018-09-17