UNDERVISNINGSREFLEKSJONER FRA ET KONKURRANSEPROSJEKT I SAMARBEID MED NÆRINGSLIVSAKTØR

Authors

  • Anniken Karlsen Høgskolen i Ålesund
  • Helge Tor Kristiansen Høgskolen i Ålesund

Abstract

Med rammeplanforskriften og visjonsbeskrivelsen av fremtidens ingeniør som bakteppe presenteres gjennomføring av et undervisningsopplegg med næringslivskontakt i et 10-vekttallsfag i systemutvikling og modellering i et treårig databachelorutdanningsløp. I samarbeid med en bedrift som tilbyr tjenester innen regnskap, økonomistyring, informasjonsteknologi og forretningsutvikling, konkurrerte studentene om å lage den beste nettbutikkløsningen hvor vinnergruppa ble honorert med hver sin iPad. Nettbutikkløsningen skulle blant annet inneholde innloggingsmulighet og ha oversikt over kjøpshistorikk. I tillegg skulle løsningen være et brukervennlig verktøy for administratorer og følge krav til universell utforming. Konkurranseprosjektet ble initiert etter et prosjekt i samme fag hvor faglærerne opplevde lavere studentengasjement enn forventet. Erfaringene fra konkurranseprosjektet kan brukes som innspill til hvordan prosjekt bør legges opp for å oppnå økt motivasjon i tilfeller hvor prosjektet ikke danner direkte grunnlag for karaktersettingen. 

Issue

Section

NOKOBIT artikler