FRIVILLIGE ORGANISASJONERS BRUK AV SOSIALE MEDIER I KRISEHÅNDTERING

Authors

  • Mats Flaten Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder
  • Robin Pettersen Nguyen Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder
  • Bjørn Erik Munkvold Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder

Abstract

Internasjonale studier viser hvordan sosiale medier anvendes i økende grad som kilde for å etablere situasjonsforståelse under ulike krisesituasjoner. Internasjonale team av ‘digitale frivillige’ bearbeider og analyserer informasjonen i sanntid og oppretter krisekart som støtter det formelle nødhjelpsapparatet. Denne artikkelen presenterer en undersøkelse av hvordan sosiale medier benyttes av norske frivillige organisasjoner i forbindelse med krisehåndtering, og hvilke muligheter som eksisterer for utvidet bruk. Intervjuer av representanter for de frivillige organisasjonene viser at bruken av sosiale medier i dag hovedsakelig er begrenset til enveis informasjon til publikum for profilering og synliggjøring av aktiviteter. De frivillige organisasjonene opererer på oppdrag fra politiet eller andre nødetater, og vurderer informasjonsinnsamling fra sosiale medier som oppdragsgivers ansvar. Flere av organisasjonene ser også et potensiale i at informasjon fra publikum via sosiale medier kan gi et verdifullt og effektivt bidrag til å få oppdatert oversikt over situasjonen. Artikkelen diskuterer muligheten for å opprette en ressursgruppe av frivillige som kan bistå organisasjonene og nødetatene med analyse av informasjon fra sosiale medier. 

Issue

Section

NOKOBIT artikler