STUDENTERS TEAMARBEID I NETTBASERTE FAG I LYS AV MESTRINGSTRO

Authors

  • Gunhild Marie Lundberg Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
  • Kirsti Elisabeth Berntsen Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
  • Anette Wrålsen Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
  • Birgit Rognebakke Krogstie Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Abstract

Studenter ved nettbaserte studier ønsker fleksibilitet og har samtidig behov for faglig og sosialt fellesskap. Læresteder har nytte av å finne årsakene til at noen team i nettbaserte fag fungerer bedre enn andre og til at en del studenter faller fra. Mestringstro (self-efficacy) påvirker, ifølge sosiokognitiv teori, atferd og læring både hos individer og hos team, og endres blant annet gjennom mestringserfaringer og observasjon av andre. Mestringstro kan dermed være med på å forklare hva som er viktig i nettbasert teamarbeid. Artikkelen presenterer en casestudie av et nettbasert kurs som fokuserer spesielt på teamarbeid. Intervjuer med studenter og faglærere gir et bilde av hvilke faktorer som spiller inn for at teamene skal lykkes. Begrepene mestringstro og transaksjonsavstand er brukt i analysen av funnene fra intervjuene. Dette leder frem til et sett med anbefalinger for gjennomføringen av teamarbeid i det aktuelle kurset, med implikasjoner for andre nettbaserte kurs som inkluderer team- eller gruppearbeid.  

Author Biographies

Gunhild Marie Lundberg, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Institutt for informatikk og e-læring, student

Kirsti Elisabeth Berntsen, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Institutt for informatikk og e-læring, førsteamanuensis

Anette Wrålsen, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Institutt for informatikk og e-læring, førsteamanuensis

Birgit Rognebakke Krogstie, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Institutt for informatikk og e-læring, førsteamanuensis

References

Alqurashi, E. (2016) “Self-Efficacy In Online Learning Environments: A Literature Review”. Contemp. Issues Educ. Res. 9(1) 45–52.
Bandura, A. (1977) Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ, USA, Prentice Hall.
Bandura, A. (1994) Self-efficacy. V. S. Ramachaudran, (Ed), Encycl. Hum. Behav. New York, USA, Academic Press, 71–81.
Bandura, A. (1997) Self-efficacy: The exercise of control. New York, Freeman.
Bandura, A. (2006) “Guide for constructing self-efficacy scales”. Pajares, Frank, Urdan, Timothy C., (Eds), Self-Effic. Beliefs Adolesc. Information Age Publishing.
Belbin, R. M. (2010) Team Roles at Work. Second. Routledge.
Channon, S. B., Davis, R. C., Goode, N. T., May, S. A. (2016) “What makes a “good group”? Exploring the characteristics and performance of undergraduate student groups”. Adv. Health Sci. Educ.
Creelman, A. and Reneland-Forsman, L. (2013) “Completion Rates - A False Trail to Measuring Course Quality? Let’s Call in the Heroes Instead”. Eur.Jnl Open, Distance and E-Learning 16(2)
Diseth, Å., Meland, E. and Breidablik, H. J. (2014) “Self-belief among students: Grade level and gender differences in self-esteem, self-efficacy and implicit theories of intelligence”. Learning and Individual Differences 35, 1–8.
Komarraju, M. and Nadler, D. (2013) “Self-efficacy and academic achievement: Why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter?” Learn. Individ. Differ. 25, 67–72.
Kher, H. V., Downey, J. P. and Monk, E. (2013) “A Longitudinal Examination of Computer Self-Efficacy Change Trajectories during Training”. Computers in Human Behavior 29, no. 4 (July), 1816–24.
Lent, R. W., Schmidt, J. and Schmidt, L. (2006) “Collective efficacy beliefs in student work teams: Relation to self-efficacy, cohesion and performance”. J. Vocat. Behav. 68, 73–84.
Lim, C. K. (2001) “Computer Self?efficacy, Academic Self?concept, and Other Predictors of Satisfaction and Future Participation of Adult Distance Learners.” American Journal of Distance Education 15(2) (n.d.), 41–51.
Lundberg, G. (2016) Nettbasert teamarbeid og betydningen av mestringstro. Master degree in Computer Supported Cooperative Work, Norwegian University of Science and Technology.
Marakas, G. M., Mun, Y. Y. and Johnson, R. D. (1998) “The Multilevel and Multifaceted Character of Computer Self-Efficacy: Toward Clarification of the Construct and an Integrative Framework for Research”. Information Systems Research 9, no. 2 (June).
Meslec, N., and Cur?eu, P. L. (2015). “Are Balanced Groups Better? Belbin Roles in Collaborative Learning Groups.” Learning and Individual Differences 39, 81–88.
Moore, M. G. (1993) “Theory of Transactional Distance”. In: Keegan, D. (Ed), Theoretical Principles of Distance Education. Routledge.
Munkvold, R., Fjeldavli, A., Hjertø, G. and Hole, G. (2008) Nettbasert undervisning. Høgskoleforlaget.
Olson, G. M. and Olson, J. S. (2000) “Distance Matters”. Hum.-Comput. Interact. 15, 139–178.
Otter, R. R., Seipel, S., Graeff, T., Alexander, B., et al. (2013) “Comparing Student and Faculty Perceptions of Online and Traditional Courses.” Internet and Higher Education 19, 27–35.
Shen, D., Cho, M.-H., Tsai, C. and Marra, R. (2013) “Unpacking online learning experiences: Online learning self-efficay and learner satisfaction”. Internet High. Educ. 19, 10–17.
Stein, D. S., Wanstreet, C. E., Calvin, J., Overtoom, C., and Wheaton, J. E. (2005) “Bridging the Transactional Distance Gap in Online Learning Environments.” Am Jnl Dist Educ 19(2) 19
Steinman, D. (2007) “Educational Experiences and the Online Student”. TechTrends (Sept/Oct).
Tasa, K., Taggar, S., and Seijts, G. H. (2007) “The Development of Collective Efficacy in Teams: A Multilevel and Longitudinal Perspective.” Jnl Appl Psych 92(1), 17–27.
Tjora, A. (2013) Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Gyldendal Norsk Forlag.
Tømte, C., Kårstein, A. (2013) Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark. Rapport fra følgeforskning. Oslo, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Yilmaz, R. and Keser, H. (2016) “The Impact of Interactive Environment and Metacognitive Support on Academic Achievement and Transactional Distance in Online Learning.” Journal of Educational Computing,
Yin, R. K. (2003) Case Study Research. Design and Methods. Third Edition. SAGE Publications.

Published

2016-11-13

Issue

Section

UDIT artikler