Erfaringer med interaktive verktøy for å påvirke studentinteraksjonen i kombinert online-, offline og campusundervisning

Authors

  • Lasse Øverlier NTNU

Abstract

Vi diskuterer her erfaringer ved bruk av forskjellige interaktive online verktøy gjennom to semestre med hensikt å øke studentinvolveringen og interaktiviteten i online undervisning for en meget heterogen gruppe med studenter. Dette er både fulltids-, deltids- og fjernstudenter hvorav noen er i full jobb og noen i deltidsjobb. Dermed er det en blanding av studenter som ønsker klasseromsundervisning, noen ønsker streaming, andre ønsker opptak av alt som skjer, og noen ønsker ikke selv å bli tatt opp på video. Det har blitt forsøkt bruk av forhåndsopptatte videoer og tilhørende interaktive sesjoner med bruk av verktøyene Menti, Padlet, BlackBoard, Teams og andre. Egne erfaringer samt tilbakemeldinger fra undervisning våren 2021 og våren 2022 fra både studenter og kolleger er gjennomgått, og muligheter for videre forbedringer diskuteres.

Published

2022-12-02