Modenhetsmodell For Måling Av Datadrevenhet i Organisasjoner

Authors

  • Erica W. Gjetsund Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway
  • Victoria G. Jenserud Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway
  • Xiaomeng Su Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

Abstract

Med en økende grad av tilgjengelig data skapes det en forventing til organisasjoner om at de skal bli datadrevne. En datadreven organisasjon kjennetegnes av at de lykkes i å bruke data for å ta valg og skape verdi for organisasjonen. Organisasjoner har ofte en forståelse av hvorfor man burde være datadrevne. Det er allikevel uklart hvordan man skal gå frem for å skape en datadreven organisasjon. Vi har utviklet en modenhetsmodell som kan kartlegge organisasjoners modenhet, når det kommer til å ta i bruk data og analyse i beslutningstagning. Modellen er utviklet etter forskningsmetoden "Design Science Research" og evaluert grundig i samarbeid med en casebedrift. Formålet til modellen er å gi en indikasjon på graden av analytisk modenhet innenfor ulike enheter i en organisasjon, som kan brukes for å utvikle et overordnet veikart for videre utvikling.

Published

2021-11-22