Hva skjer når etablerte, samlokaliserte agile team må arbeide og samarbeide fra hjemmekontor?

Authors

  • Jon Iden NHH Norwegian School of Economics, Bergen
  • Karen Stendal USN Universitetet i Sørøst-Norge og NHH Norges Handelshøyskole
  • Daniel Elston NHH Norwegian School of Economics, Bergen
  • Hanna Midtun Rostrup NHH Norwegian School of Economics, Bergen

Abstract

I denne artikkelen utforsker vi hvordan etablerte, samlokaliserte agile team påvirkes av overgangen til en virtuell arbeidsform. For å svare på spørsmålene har vi studert tre agile team i et norsk utviklingsselskap, som på grunn av Covid-19 ble nødt til å bytte arbeidssted fra et felles kontorlandskap til individuelle hjemmekontor. 
Studien finner at virtuelt arbeid påvirker den agile arbeidsformen ved at det blir færre interaksjoner, mer skriftlig kommunikasjon, mer formaliserte relasjoner, samt økt bruk av dokumentasjon. Videre finner vi at overgangen til hjemmekontor fikk konsekvenser
for teamledelsen og en annen lederstil enn hva tradisjonelle, samlokaliserte agile team har behov for. Studien gir tre bidrag. For det første bidrar den til litteraturen om agil metode ved å dokumentere hva som skjer når teammedlemmene skal arbeide og samarbeide fra hjemmekontor. For det andre bidrar studien til litteraturen om hjemmekontor, og effektene av hjemmekontor på samarbeid. Og for det tredje bidrar studien til praksis ved at det foreslås tiltak som kan bøte på ulempene ved at teammedlemmene ikke kan oppholde seg på samme arbeidssted.

Published

2021-11-22