Dybdelæring, tverrfaglighet og samskaping – en prosessuell studie av samarbeid mellom IT- og tjenestedesignstudenter

Authors

  • Marius Rohde Johannessen Handelshøyskolen, universitetet i Sørøst-Norge
  • Birgit Andrine Apenes Solem Handelshøyskolen, universitetet i Sørøst-Norge
  • Tove Bøe Handelshøyskolen, universitetet i Sørøst-Norge

Abstract

I denne artikkelen presenterer vi funn og erfaringer fra et tverrfaglig samarbeid i bachelorstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge, mellom første års IT-studenter ved IT-utdanningen og tredje års tjenestedesignstudenter ved økonomi- og ledelsesutdanningen. Våre mål med samarbeidet var å bidra til dybdelæring for studentene, samt gi dem erfaring med tverrfaglig samarbeid slik de vil erfare i arbeidslivet. Vi har observert samarbeidsprosessene underveis, og foretatt uformelle samtaler med IT- og tjenestedesignstudenter fra to årskull og til sammen fire ulike klasser. Erfaringene fra samhandling er blandede. Mange studenter rapporterte godt læringsutbytte og dybdelæring, mens andre var mer kritiske til hva de fikk ut av det tverrfaglige samarbeidet. Koronasituasjonen med stengte campus og omlegging til digital kommunikasjon og samarbeid bidro i stor grad til blandede resultater. Vi avrunder artikkelen med å presentere et sett læringspunkter for lignende samarbeidsprosjekter i høyere utdanning.

Published

2021-11-22