Studentaktivisering gjennom bruk av hverandrevurdering for førstesemesters studenter i Canvas LMS: en forsøksstudie

Authors

Abstract

I denne forsøksstudien har vi gjennomført hverandrevurdering på et førsteårs-emne i informatikk. Hverandrevurdering fremheves i forskningen som en metode for å aktivisere studentene, og å styrke deres læring og metakognisjon. Ikke minst kan det å vurdere andres faglige prestasjoner være en måte for begynnerstudenter å utvikle innsikt i de faglige kriteriene og arbeidsmåtene i faget. Det kan også bidra til deres forståelse av egen læringsprosess og hvordan de best kan jobbe med studiene. Vi brukte Canvasfunksjonen Rubrics og SpeedGrader til å administrere hverandrevurdering av 524 studentbesvarelser. Det vi ønsket å undersøke var hvordan studentene erfarte denne typen læringsaktivitet; hvorvidt studentenes vurderinger var i tråd med faglærers vurdering; på hvilken måte og i hvilken grad hverandrevurderingen bidro til studentenes læring; samt hvordan data generert gjennom denne aktiviteten gir informasjon til faglærer som kunne brukes til å forbedre og tilpasse undervisningen. Til tross for enkelte tekniske mangler og utfordringer ga forsøket mange positive resultater.

Published

2018-08-09

Issue

Section

Undervising og Didaktikk i IT-faga