En eksempel-studie av automatisk tilbakemelding for programmeringsfag i høyere utdanning.

Authors

Abstract

Denne studien er gjennomført i forbindelse med eksamen i et førsteårs 
programmeringsemne ved et universitet. Vi har undersøkt hvordan vi ved 
bruk av et egenutviklet verktøy for sensurering som består av kvantitativ 
vekting og som samtidig genererer kvalitative tilbakemeldinger til studentene 
forbedrer kvaliteten på sensur og på eksamensoppgavene, og ikke minst 
støtter studentenes videre læring. Gjennom analyse av kvantitative data 
generert av systemet, samt kvalitative data fra involverte parter fremkommer 
tydelig forbedringer i validitet og reliabilitet i sensur, samt positive erfaringer 
fra sensorer og faglærere og ikke minst fra studentene som opplever at det å få 
tilbakemelding på eksamen bidrar til deres læring og utvikling. Vi vil i denne 
artikkelen beskrive prosessen med å utviklingen dette systemet for sensur 
og automatisk tilbakemelding, og presentere resultatene sett fra faglærere, 
sensorenes og studentenes perspektiv.

Published

2018-08-09

Issue

Section

Undervising og Didaktikk i IT-faga