Quiz for diskusjon og samarbeid i store klasser

Authors

Abstract

Quiz er vorte populært som eit middel for å aktivit læring, og 
for å auka engagementet åt studentane på førelesing. 
Mange har teke til orde for quiz som eit nytt, innovativt og 
positivt verkemiddel, men det meste som er skrive tek utgangspunkt 
i at quiz er quiz, og alle veit kva det er. 
I denne artikkelen problematiserer med fenomenet, og drøftar ulike 
måtar å bruka quiz på, med utgangspunkt i ein fallstudie frå 
eit emne i grunnleggjande matematikk. 

Published

2018-08-09

Issue

Section

Undervising og Didaktikk i IT-faga