Erfaringer fra strukturert peer review ved bruk av et egetutviklet sensureringsprogram

  • Omid Mirmotahari University of Oslo
  • Yngvar Berg University of Oslo

Abstract

Peer review eller fagfellevurdering er en stadig vanligere metode som kan bidra til å øke læringsutbytte. I denne studien retter sudentene medstudenters besvarelser. Det viser seg at metoden gir studentene økt læringsutbytte og større faglig refleksjon. Studien ble gjennomført ved å bruke siste års eksamen som utgangspunkt for en fagfellevurdering. Et eget dataprogram er utviklet for strukturert gjennomføring av sensureng eller fagfellevurdering. Det viser seg at studenter som deltok i fagfellevurderingen gjennomgående fikk bedre resultat på avsluttende eksamen. Dette tyder på at strukturert fagfellevurdering gjennomført av studenter gir økt læringsutbytte. Resultatene kan også komme til nytte for faglærere.

Published
2017-11-26
Section
Undervising og Didaktikk i IT-faga