Formell modellering av kravet til årsakssammenheng i norsk erstatningsrett

  • Sjur Kristoffer Dyrkolbotn Western Norway University of Applied Sciences

Abstract

Vi formaliserer ulike tolkninger av kravet til årsakssammenheng i norsk erstat- ningsrett. Med dette viser vi at den rettslige definisjonen av en årsakssammen- heng kan forstås på mange ulike måter, og at ulike forståelser kan presiseres ved hjelp av enkle formelle metoder. Et hovedpoeng er å vise at formell modellering kan brukes til å kaste lys over vanskelige problemstillinger som oppstår når vi skal ta stilling til skadelige hendelser med flere samvirkende årsaker.

Published
2017-11-26
Section
Artikler