Programmering som et pedagogisk verktøy i matematikkundervisningen

Authors

  • Østfold University College
  • Østfold University College

Abstract

Programmering i skolen er et høyst aktuelt tema, og interessen for forskning på dette temaet er økene. I dette prosjektet har vi utviklet og fulgt et undervisningsopplegg ved to skoler i Østfold, hvor programmering har blitt testet i matematikkundervisningen. Elevene på skolene tok i bruk programmeringsverktøy for å løse matematiske oppgaver og problemer. Dette prosjektet fungerer som en forstudie for å finne ut hvordan programmering ble tatt i mot av elever og lærere på de to skolene. Det konkluderes med at programmering i matematikktimene kan være en annerledes måte å løse matematiske problemer, og gi elevene et annet perspektiv på matematikk. Derimot er det faktorer som bør vurderes hvis programmering skal innføres som et pedagogisk verktøy skolen.

Published

2016-11-22

Issue

Section

Undervising og Didaktikk i IT-faga