Bruk av norsk talegjenkjenning for virtuelle besøk innen helsesektoren

Authors

  • Bergen University College
  • Bergen University College
  • Bergen University College

Abstract

Artikkelen tar for seg hvordan virtuelle besøk kan nyttes innen telemedisin, og hvordan en kan ha nytte av talegjenkjenning pa? dette omra?det. En web-applikasjon er utviklet for a? utføre videosamtaler der talegjenkjenning brukes til diktering av det som blir sagt. Web-applikasjonen er ment for samtaler mellom pasient og helsepersonell. For a? oppna? talegjenkjenning ble det utviklet ba?de akustiske modeller (skjulte Markov modeller–HMM) og spra?kmodeller (Trigram) ved hjelp av a?pne tilgjengelige ressurser. Web-applikasjonen ble testet ut av sykepleierstudenter ved Høgskolen i Bergen. Sykepleierstudentene deltok ogsa? i en spørreundersøkelse for a? kartlegge studentenes meninger om nytten av virtuelle besøk.

Ressursene som ble brukt for a? utvikle en talegjenkjenner pa? norsk var imidlertid ikke tilstrekkelige for bruk av diktering i web-applikasjonen (Word Error Rate (WER>100 %)). Studentene var positive til bruk av diktering, men hadde ulike meninger om nytten av virtuelle besøk.

Published

2016-11-22

Issue

Section

Artikler