Bruk av norsk talegjenkjenning for virtuelle besøk innen helsesektoren

  • Anders Ravndal Bergen University College
  • Terje Kristensen Bergen University College
  • ElHoucine Messaoudi Bergen University College

Abstract

Artikkelen tar for seg hvordan virtuelle besøk kan nyttes innen telemedisin, og hvordan en kan ha nytte av talegjenkjenning på dette området. En web-applikasjon er utviklet for å utføre videosamtaler der talegjenkjenning brukes til diktering av det som blir sagt. Web-applikasjonen er ment for samtaler mellom pasient og helsepersonell. For å oppnå talegjenkjenning ble det utviklet både akustiske modeller (skjulte Markov modeller–HMM) og språkmodeller (Trigram) ved hjelp av åpne tilgjengelige ressurser. Web-applikasjonen ble testet ut av sykepleierstudenter ved Høgskolen i Bergen. Sykepleierstudentene deltok også i en spørreundersøkelse for å kartlegge studentenes meninger om nytten av virtuelle besøk.

Ressursene som ble brukt for å utvikle en talegjenkjenner på norsk var imidlertid ikke tilstrekkelige for bruk av diktering i web-applikasjonen (Word Error Rate (WER>100 %)). Studentene var positive til bruk av diktering, men hadde ulike meninger om nytten av virtuelle besøk.

Published
2016-11-22
Section
Artikler