Mikroforelesninger med programmering i MATLAB - Blandet læring i Ingeniørfaglig innføringsemne

  • Tom Ryen Universitetet i Stavanger
Keywords: mikroforelesninger, programmering, MATLAB, omvendt undervisning, blandet læring

Abstract

En mikroforelesning er en nettbasert videoleksjon med begrenset varighet, gjerne under ti minutter. Begrepet kommer fra det pedagogiske prinsippet som kalles omvendt undervisning, som igjen er en del av et større begrep ved navn blandet læring. Ved Universitetet i Stavanger (UiS) er det hvert år over 500 ingeniørstudenter som i sitt første semester tar emnet Ingeniørfaglig innføringsemne. Dette er todelt, med en felles del for alle ingeniørretningene og en fagspesifikk prosjektdel. Temaet for felles del er grunnleggende programmering i MATLAB. Det er store individuelle forskjeller på studentenes evne og motivasjon til å lære seg programmering. En innføring av mikroforelesninger i dette emnet har derfor vist seg å være en styrke i undervisningen, siden den enkelte kan lære seg grunnleggende begreper i eget tempo. Mikroforelesningene er åpent lagt ut på YouTube og er det viktigste verktøyet for gradvis innføring av blandet læring i Ingeniørfaglig innføringsemne. Antall avspillinger på YouTube, studentenes tilfredshet gjennom studentevaluering og sammenligning av eksamensresultater før og etter innføring av mikroforelesningene, viser at blandet læring er en godt egnet didaktisk metode i et emne som dette.
Published
2015-10-29
Section
Undervising og Didaktikk i IT-faga