Dypevaluering ava? studentenes læring - - Er fokusgrupper svaret?

Authors

  • Welie Annett Schaathun Høgskolen i Ålesund
  • Hans Georg Schaathun Høgskolen i Ålesund

Keywords:

evaluering, dataingeniør, kvalitetssikring, fokusgruppe

Abstract

Med utgangspunkt i en dypevaluering av et emne ved dataingeniørutdanningen ved Høgskolen i Ålesund, diskuterer vi i denne artikkelen hvordan samfunnsvitenskapelige, kvalitative metoder er egnet til å studere og evaluere studentenes læring på en helt annen måte enn de spørreskjemaene som vanligvis brukes ved emneevaluering. Artikkelen hevder at dette gir en formativ evaluering heller enn en retrospektiv, summativ evaluering. Dermed blir fokus på ”quality enhancement” heller enn ”quality assurance”. Vi viser hvordan vi gjennom fokusgrupper med studenter har fått data som er svært nyttige for kvalitetsutviklingsarbeidet både med dette emnet og andre emner i vårt studium.

Published

2015-10-29

Issue

Section

Undervising og Didaktikk i IT-faga