Et informatikkperspektiv på norsk lovgivning om karakterklager i høyere utdanning

Authors

  • IDI, NTNU

Abstract

KD har i en nylig proposisjon foreslått endringer av klagesensurordningen, hvor det legges
opp til at en modell med blind omsensur, som allerede har vært brukt ved en del læresteder,
nå skal gjøres obligatorisk for alle læresteder. I denne artikkelen sammenlignes gammel og
ny klagesensurordning med ordningene i en del andre land. Vi diskuterer ulike typer
sensurfeil (med eksempel fra programmering) og kvalitetskriterier for klagebehandling,
hvorpå norske og en generisk utenlandsk ordning sammenlignes etter disse kriteriene.
Sammenligningen er ikke empirisk, kun analytisk basert på "sunn fornuft". Den indikerer at
den norske ordningen for klagesensur ikke holder mål mot internasjonal "state-of-the-art",
og at den er unødvendig kostbar uten at dette gir seg utslag i høyere kvalitet av
sensurresultatene eller muligheter for læring eller prosessforbedring.

Issue

Section

Artikler