Open Journals Systems


En tjeneste levert fra BIBSYS

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

BIBSYS test

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK)

Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK) er en nasjonal konferanse innen informasjonssikkerhet, og tar opp teoretiske og praktiske temaer innen dette området. Konferansen tilbyr en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen feltet.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Norsk Informatikkonferanse (NIK)

NIK er en etablert nasjonal konferanse for formidling av forskning og avansert utviklingsarbeid innen informatikk

Her samles fagfellevurderte bidrag på konferansen.

 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/KanalTidsskriftInfo?id=477088&bibsys=0

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IT

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi publiserer fagfellevurderte bidrag som er blitt presentert på den årlige konferansen NOKOBIT: norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.

NOKOBIT er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap/informasjonssystemer som tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere interessert i å utvikle kunnskap innen fagfeltet.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Informe GEPEC

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer